Internetveikala www.baltustils.lv privātuma politika

 

Kopējie nolikumi

1.1. Šī privātuma politika reglamentē www.baltustils.lv internetveikala (turpmāk – baltustils.lv) klienta (turpmāk – Jūsu) personas datu ievākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus un kārtību.

 

1.2 Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu nosaka šī privātuma politika, Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti.

 

1.3. Norādot internetveikalā savus personas datus, Jūs piekrītat, ka baltustils.lv tos pārvaldīs un apstrādās šai privātuma politikā, kā arī tiesību aktos paredzētajos nolūkos, veidā un kārtībā.

 

1.4. Mēs apņemamies pārdot preces fiziskajām personām, kuras nav jaunākas par 18 gadu vecumu. Ja jums vēl nav 18 gadu, Jūs varat pirkt tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

 

Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

2.1. Baltustils.lv vadās pēc šiem personas datu apstrādes pamatprincipiem:

 

2.1.1. personas dati tiek vākti konkrētiem un tiesiskiem nolūkiem;

 

2.1.2. personas dati  tiek apstrādāti precīzi un atbildīgi;

 

2.1.3. personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti;

 

2.1.4. personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā tas nepieciešams noteiktajiem datu apstrādes mērķiem;

 

2.1.5. personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības;

 

2.1.6. visa informācija par apstrādājamajiem personas datiem ir konfidenciāla.

 

2.2. Baltustils.lv ciena ikviena tiesības uz privātumu. Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, vecuma grupa, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita internetveikala reģistrācijas formā norādītā informācija) tiek ievākti un apstrādāti šādos nolūkos:

 

2.2.1. lai apstrādātu Jūsu preču pasūtījumus;

 

2.2.2. lai izrakstītu finanšu dokumentus (piem., faktūrrēķinus);

 

2.2.3. lai risinātu problēmas, kas saistītas ar preču iesniegšanu vai piegādi;

 

2.2.4. lai pildītu citas līgumsaistības.

 

Personas datu nodošana trešajām pusēm

 

3.1. Personas datu nodošana trešajām pusēm

 

3.1.2. Pārdevējam ir tiesības nodot informāciju trešajām pusēm tikai 2.2. punktā minēto mērķu sasniegšanai.

 

3.1.3 Tikai Latvijas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.

 

Reģistrācijas iesniegšanas noteikumi

4.1. Jums ir pienākums reģistrācijas formā sniegt pilnīgu, detalizētu un pareizu informāciju par sevi. Ja reģistrācijas formā iesniegsiet neprecīzus, melīgus vai maldinošus datus, mums ir tiesības anulēt Jūsu reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Jūsu iespējas lietot internetveikalu.

 

5. Personas datu mainīšana vai atjaunošana

 

5.1. Jums ir tiesības jebkad mainīt un/vai atjaunot reģistrācijas formā sniegto informāciju, paziņojot par to uz adresi: info@baltustils.lv .

 

Sīkdatnes (angl. cookies)

6.1. Informējam, ka, lai varētu piedāvāt Jums pilnvērtīgus pakalpojumus mūsu vietnē, Jūsu datorā (iekārtā) tiks saglabāta informācija (sīkdatnes, angl. “cookies”). Ierakstīto informāciju izmantosim, lai atpazītu Jūs kā tīmekļa vietnes iepriekšējo lietotāju un ievāktu vietnes apmeklējuma statistiku. Jūs jebkad varat pārlūkot, kādu informāciju (sīkdatnes) ierakstām, un varat dzēst daļu vai visas saglabātās sīkdatnes. Jums ir arī tiesības nepiekrist informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanai Jūsu datorā (iekārtā) un to izmantošanai, taču šādā gadījuma dažas vietnes funkcijas Jums var nebūt pieejamas. Tiek pieņemts, ka, lietojot internetveikalu, piekrītat tam, ka Jūsu datorā (iekārtā) tiks ierakstīta informācija. Savu piekrišanu jebkad varēsiet atsaukt, mainot savus tīmekļa pārlūka iestatījumus, vai, vēršoties pie mums, izmantojot jebkurus tīmekļa vietnē publicētos kontaktus.

 

Noteikumu mainīšana un noslēguma nolikumi

7.1. baltustils.lv ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma nosacījumus, par to paziņojot e-veikalā. Turpmākā mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumu lietošana nozīmē šo noteikumu ievērošanu. Visas radušās domstarpības un strīdi ir risināmi sarunu un vienošanās ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi, rakstiet mums uz: info@baltustils.lv